Reklamace

Zde si můžete přečíst naše reklamační podmínky

I. Úvod

Tento reklamační řád platí pro veškeré obchodní transakce prováděné společností Texas Connection s.r.o. s našimi zákazníky. Řídíme se platnými zákony a nařízeními v oblasti reklamace zboží a služeb.

II. Kontaktní informace

Firma: Texas Connection s.r.o. Sídlo: Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice IČO: 26712954 DIČ: CZ26712954 Email: obchod@texasconnection.cz

III. Reklamační podmínky

  1. Právo na reklamaci: Zákazník má právo na reklamaci vadného zboží, které bylo zakoupeno od naší společnosti.

  2. Doba pro reklamaci: Zákazník je povinen prověřit zakoupené zboží co nejdříve po jeho převzetí a jakékoli vady či nedostatky nám nahlásit bez zbytečného odkladu. Standardní lhůta pro reklamaci je 14 dnů od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak.

  3. Způsob reklamace: Reklamace je možné podat písemně nebo elektronicky na uvedených kontaktních informacích. V reklamaci uveďte název zboží, popis vady, číslo faktury a kontakt na vás.

  4. Reklamační proces: Po obdržení reklamace vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu. V případě, že reklamace bude uznána, budeme v souladu s platnými zákony provádět nápravu vadného zboží nebo provést výměnu za nové.

  5. Vyloučení reklamace: Vady způsobené nesprávným používáním, zanedbáním údržby nebo neoprávněnými zásahy do zboží nebudou považovány za důvody k reklamaci.

IV. Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje, které získáme v souvislosti s reklamací, budou zpracovávány v souladu s naší politikou ochrany osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je součástí našich obchodních podmínek a platí pro veškeré reklamace zboží zakoupeného od Texas Connection s.r.o.

VI. Kontakty

Pro jakékoli dotazy týkající se reklamací nebo naší politiky reklamace se neváhejte obrátit na nás na následujících kontaktech:

Texas Connection s.r.o. Karlštejnská 208, 252 17 Tachlovice Email: obchod@texasconnection.cz Telefon: [+420 725 109 439]